20,jan.2005 nu  Sri Panjokra Sahib ji vikhe sri nishan sahib sathapat kran di sewa krde hoya Sant Gyani Harnam Singh Ji Khalsa Bhindranwale

©2022 Damdami Taksal. All rights reserved.

Main Menus

Log in with your credentials

Forgot your details?